Izrada web stranica

Predstavite svoju djelatnost na pravi način

Izrada web stranica uključuje cijeli niz postupaka, isto tako zahtijeva određena znanja i iskustva. Kada netko dođe na Vašu novu stranicu prvo zapaža vizualni identitet. Grafički dio stranice je vrlo bitan za opći dojam posjetitelja. Kod vizualnog izgleda stranice treba voditi računa da dizajn odgovara sadržaju, da prati zahtjeve korisnika i da je sadržaj pregledan.

Primjenom stečenih znanja i iskustava, Vaša web stranica imati će preglednu strukturu i navigaciju, a njene će funkcije raditi besprijekorno.

UI/UX dizajn

UI (user interface) odnosi se na izgled korisničkog sučelja, ono uključuje izgled ekrana, prijelaze i animacije interfejsa kao i svaku pojedinu mikro interakciju.

UX (user experience) odnosi se na dizajn korisničkog iskustva, te određuje strukturu interfejsa i funkcionalnosti.

Responzivan dizajn

Vaša web stranica bit će savršeno optimizirana za prikaz na svim uređajima raznih rezolucija ekrana (stolno računalo, laptop, tablet, mobitel).

Tehnologija izrade

Web stranice najčešće izrađujemo u CMS sustavu WordPress. Po želji moguća su i druga custom rješenja koristeći tehnologije HTML 5, CSS3, i JavaScript.

Zakoračite u svijet digitalnih tehnologija već danas. Modernizirajte i unaprijedite Vaše poslovanje te budite ispred svoje konkurencije.

Koraci u izradi web stranica

Izrada web stranica je kompleksan posao koji zahtijeva određeno znanje iz raznih web tehnologija. Postoji određen broj faza (koraka) u procesu izrade web stranice.

izrada web stranica

Ukoliko sa Vaše strane postoji interes za našim uslugama, prvi korak su inicijalne konzultacije. Ključno je upoznavanje sa svim Vašim željama, potrebama i očekivanjima od web stranice. Putem e-maila postavit ćemo Vam neka pitanja. Pitanja su osmišljena kako bi dobili bolji uvid. Kada dobijemo odgovore na ova i druga pitanja, poslat ćemo Vam ponudu. Ovaj prvi korak je neobvezujući za obje strane.

Nakon prihvaćanja ponude sa Vaše strane definiramo sva međusobna prava i obaveze. Zatim pristupamo registraciji domene i zakupu hostinga. Slijedi kupovina i preuzimanje digitalnih proizvoda i licenci trećih strana.

U ovom koraku dužni ste uplatiti na naš račun 50% dogovorenog iznosa.

Faza istraživanja je vrlo važan dio izrade web stranica. U ovoj fazi se prikupljaju sve bitne informacije o Vašoj djelatnosti ili Vašem brandu. Prikupljamo informacije o ciljanoj skupini korisnika web stranice, te količini i vrsti sadržaja. Istražujemo funkcionalna rješenja svih Vaših izazova. Također istražujemo Vašu konkurenciju i njihove web stranice. Izuzetno nam je bitan vrlo precizan uvid u sve Vaše želje, potrebe i očekivanja od web stranice.

Ako već imate sadržaj (u potpunosti ili djelomičan), poslat ćete nam u ovom koraku sve što imate (logo, fotografije, tekstove, prijevod, linkove itd.) u digitalnom obliku.

Dizajn, odnosno izbor teme prepustite nama. Dizajn nije samo vizualni izgled, treba voditi računa o mnogim čimbenicima. Dizajn treba biti po UI/UX standardima, tema mora biti responzivna, lagana radi učitavanja web stranice, kompatibilna sa ostalim komponentama web stranice.

Uzimajući u obzir Vašu djelatnost, sadržaj i brand istražujemo najbolji dizajn i izbor teme za Vaš web.

Mi Vam možemo ponuditi 3-5 različitih stilova dizajna. Svakako ćemo nastojati udovoljiti Vašim željama. Bitno je da znate da izabrani dizajn kasnije se ne može mijenjati.

Moguća je opcija da sami izaberete neki template dizajna. 

Kada imamo sve potrebne informacije i određen dizajn, tražimo najbolju strukturu za Vaš web. Struktura ovisi o količini i vrsti sadržaja, isto tako o potrebnim funkcionalnostima na webu. Također je usko povezana i sa vizualnim dizajnom web stranice.

Koristimo proces koji se zove Wireframe ili Mock-up. Putem tog procesa demonstriramo Vam strukturu Vaše web stranice.

Wireframe ne prezentira dizajn web stranice nego samo layout (raspored) elemenata na naslovnici i landing stranicama. Ali je usko povezan i sa dizajnom, odnosno temom web stranice.

Razvoj web stranice obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • Instalacija CMS sustava WordPress
 • Integracija i konfiguracija kupljene teme i kupljenih pluginova (dodataka) treće strane u web stranicu
 • Kodiranje prihvaćenog napravljenog ili kupljenog predloška dizajna u web stranicu
 • Kodiranje prihvaćene strukture web stranice
 • Kodiranje i programiranje potrebnih funkcionalnosti
 • Preuzimanje preostalog sadržaja koji nije isporučen
 • Optimizacija i unos inicijalnog dostavljenog sadržaja
 • Izrada i konfiguracija kontakt forme koja je sukladna GDPR-u.
 • Konfiguracija željenih e-mail adresa
 • Kodiranje specifičnih zahtjeva (opcionalno)
 • Razna podešavanja

Ako je prihvaćena u ponudi, u ovom koraku se vrši tzv. On-Page SEO optimizacija. Radi se prilikom izrade (ili redizajna) web stranice. Sadrži radnje koje se obavljaju na web stranici. Uključuje izbor ključnih riječi, meta tagova, pravilnu hijerarhiju naslova i podnaslova, ispravnu HTML semantiku, povezanost ključnih riječi i linkova na web stranici, opis slika u ALT tagovima i kvalitetnu optimizaciju sadržaja.

Kvalitetno odrađena On-Page SEO optimizacija je neizostavan temelj za eventualne kampanje digitalnog marketinga. Digitalni marketing ima smisla samo ako je kvalitetno urađena On-Page SEO optimizacija. Ona direktno utječe na organski položaj Vaše web stranice na popularnim tražilicama.

Kada je razvoj web stranice gotov, pristupamo testiranju. Testiranje sadrži:

 • Gramatička provjera sadržaja
 • Provjera brzine učitavanja web stranice
 • Provjera svih linkova 
 • Provjera svih ugrađenih funkcionalnosti
 • Provjera kvalitetnog prikaza web stranice na rezolucijama svih uređaja (stolno računalo, laptop, tablet, mobitel)
 • Provjera prikaza u svim glavnim web preglednicima (Google Chrome, Internet Explorer itd.)

Nakon testiranja bit će te u mogućnosti pregledati svaki detalj Vaše web stranice. Tražit ćemo Vašu povratnu informaciju. Ukoliko ste zadovoljni kvalitetom izrade, dužni ste uplatiti preostalih 50% dogovorenog iznosa na naš račun. Nakon uplate mi ćemo povezati web stranicu sa Vašom domenom i aktivirati je. Također ćemo prijaviti stranicu na Google tražilicu. S time je usluga izrade web stranice završena.