blog

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik koji opisuje sadržaj web stranice. Hipertekst je tekst koji sadrže veze ili linkove ka drugim dokumentima. HTML naredbe pišu se u vidu tzv. TAG-ova. Tag je ustvari naredba koja govori pregledniku što i kako da uradi sa sadržajem na web stranici. Kada Vi posjetite neku web stranicu događa se sljedeće: preglednik na Vašem kompjuteru ili mobitelu šalje zahtjev serveru. Server na kojemu je smještena web stranica generira HTML datoteku (koju je prije web developer izradio) i vraća Vašem pregledniku. Vaš preglednik (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i dr.) razumije HTML kod i na osnovu njega prikazuje web stranicu na zaslonu kompjutera ili mobitela.

Ako je web stranica u CMS sustavu, HTML datoteka sadrži i programske skripte (PHP) koje se povezuju s bazom podataka. HTML datoteka sadrži i JavaScript kod. On se izvršava kada Vaš preglednik preuzme od servera HTML datoteku. HTML je abeceda web dizajna i svaki bi ga web developer trebao znati. Sada je standard verzija HTML 5 koja u odnosu na verziju HTML 4 ima mnogo više mogućnosti. HTML datoteku sadrži svaka web stranica. Izvorni HTML kod svake web stranice možete vidjeti ako kliknete desnim dugmetom miša i odaberete “Pogledaj izvor stranice”.